ĐỀ ĐẦU ĐUÔI

⇒ SOI CẦU ĐỀ ĐẦU ĐUÔI : 300.000 VNĐ ⇐

Θ Số được mua trực tiếp độ chính xác tuyệt đối

Θ Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.

Θ Có thể nạp cộng dồn Thẻ Cào

Θ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

→Hướng dẫn: Các bạn cào thẻ đã mua và điền mã thẻ và seri thẻ vào mục nạp thẻ, nạp đủ số lượng tiền thì số của các bạn sẽ hiện

⇒ QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ PHẦN CHÁT ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

THỐNG KÊ KẾT QUẢ MIỀN BẮC CÁC NGÀY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC
NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
HÔM NAY
24+25+26+27 CHÚC MỪNG NĂM MỚI NGHỈ TẾT
23/01/2020 Đầu 2 Đuôi 8 miss
22/01/2020 Đầu 4 Đuôi 9 ĂN   Đầu Đuôi 9
21/01/2020 Đầu 4 Đuôi 2 miss
20/01/2020 Đầu 5 Đuôi 9 ĂN   Đầu 5
19/01/2020 Đầu 5 Đuôi 8 miss
18/01/2020 Đầu 0 Đuôi 6 ĂN   Đầu Đuôi 6
17/01/2020 Đầu 7 Đuôi 8 ĂN   Đầu 7
16/01/2020 Đầu 8 Đuôi 2 ĂN   Đầu Đuôi 2
15/01/2020 Đầu 8 Đuôi 1 miss
14/01/2020 Đầu 6 Đuôi 1 ĂN   Đầu 6
13/01/2020 Đầu 4 Đuôi 4 ĂN   Đầu Đuôi 4
12/01/2020 Đầu 3 Đuôi 6 miss
11/01/2020 Đầu 0 Đuôi 5 miss
10/01/2020 Đầu 2 Đuôi 7 miss
09/01/2020 Đầu 5 Đuôi 6 miss
08/01/2020 Đầu 0 Đuôi 4 ĂN   Đầu Đuôi 4
07/01/2020 Đầu 5 Đuôi 4 ĂN   Đầu Đuôi 4
06/01/2020 Đầu 1 Đuôi 2 ĂN   Đầu Đuôi 2
05/01/2020 Đầu 2 Đuôi 1 ĂN   Đầu Đuôi 1
04/01/2020 Đầu 6 Đuôi 7 miss
03/01/2020 Đầu 4 Đuôi 3 ĂN   Đầu Đuôi 3
02/01/2020 Đầu 2 Đuôi 3 miss
01/01/2020 Đầu 0 Đuôi 5 ĂN   Đầu Đuôi 5
31/12/2019 Đầu 0 Đuôi 8 ĂN   Đầu Đuôi 8
30/12/2019 Đầu 8 Đuôi 8 ĂN   Đầu Đuôi 8
29/12/2019 Đầu 0 Đuôi 6 ĂN   Đầu 0
28/12/2019 Đầu 0 Đuôi 1 ĂN   Đầu Đuôi 1
27/12/2019 Đầu 3 Đuôi 5 miss
26/12/2019 Đầu 3 Đuôi 9 ĂN   Đầu Đuôi 9
25/12/2019 Đầu 3 Đuôi 7 miss
24/12/2019 Đầu 4 Đuôi 7 miss
23/12/2019 Đầu 3 Đuôi 5 miss
22/12/2019 Đầu 5 Đuôi 6 miss
21/12/2019 Đầu 0 Đuôi 8 ĂN   Đuôi 8
20/12/2019 Đầu 2 Đuôi 6 miss
19/12/2019 Đầu 8 Đuôi 6 ĂN   Đầu 8
18/12/2019 Đầu 1 Đuôi 0 miss
17/12/2019 Đầu 0 Đuôi 8 miss
16/12/2019 Đầu 5 Đuôi 9 miss
15/12/2019 Đầu 1 Đuôi 6 ĂN   Đuôi 6
14/12/2019 Đầu 3 Đuôi 6 miss
13/12/2019 Đầu 2 Đuôi 6 ĂN   Đuôi 6
12/12/2019 Đầu 4 Đuôi 7 ĂN   Đầu Đuôi 7
11/12/2019 Đầu 2 Đuôi 4 miss
10/12/2019 Đầu 3 Đuôi 3 ĂN   Đầu Đuôi 3
09/12/2019 Đầu 3 Đuôi 9 miss
08/12/2019 Đầu 4 Đuôi 0 ĂN   Đầu Đuôi 0
07/12/2019 Đầu 2 Đuôi 7 miss
06/12/2019 Đầu 3 Đuôi 0 ĂN   Đầu Đuôi 0
05/12/2019 Đầu 6 Đuôi 7 ĂN   Đầu Đuôi 7
04/12/2019 Đầu 1 Đuôi 9 ĂN   Đầu Đuôi 9
03/12/2019 Đầu 2 Đuôi 6 miss
02/12/2019 Đầu 9 Đuôi 7 ĂN   Đầu Đuôi 7
01/12/2019 Đầu 8 Đuôi 7 ĂN   Đầu Đuôi 7
30/11/2019 Đầu 9 Đuôi 6 ĂN   Đầu Đuôi 6
29/11/2019 Đầu 0 Đuôi 3 ĂN   Đầu Đuôi 3
28/11/2019 Đầu 3 Đuôi 1 ĂN   Đầu 3
27/11/2019 Đầu 4 Đuôi 9 miss
26/11/2019 Đầu 9 Đuôi 2 miss
25/11/2019 Đầu 3 Đuôi 8 ĂN   Đuôi 8
24/11/2019 Đầu 4 Đuôi 2 ĂN   Đầu Đuôi 2
23/11/2019 Đầu 3 Đuôi 6 ĂN   Đầu Đuôi 6
22/11/2019 Đầu 1 Đuôi 2 miss
21/11/2019 Đầu 2 Đuôi 5 ĂN    Đuôi 5
20/11/2019 Đầu 5 Đuôi 1 ĂN   Đầu Đuôi 1
19/11/2019 Đầu 4 Đuôi 2 ĂN   Đầu Đuôi 2
18/11/2019 Đầu 9 Đuôi 2 miss
17/11/2019 Đầu 0 Đuôi 0 ĂN   Đầu Đuôi 0
16/11/2019 Đầu 3 Đuôi 2 ĂN   Đuôi 2
15/11/2019 Đầu 0 Đuôi 8 ĂN   Đầu Đuôi 8
14/11/2019 Đầu 5 Đuôi 4 ĂN   Đầu 5
13/11/2019 Đầu 1 Đuôi 2 ĂN   Đầu 1
12/11/2019 Đầu 4 Đuôi 4 ĂN   Đầu Đuôi 4
11/11/2019 Đầu 1 Đuôi 6 ĂN   Đầu Đuôi 6
10/11/2019 Đầu 1 Đuôi 0 ĂN   Đầu Đuôi 0
09/11/2019 Đầu 0 Đuôi 1 ĂN   Đầu 0
08/11/2019 Đầu 3 Đuôi 5 miss
07/11/2019 Đầu 2 Đuôi 4 ĂN   Đầu Đuôi 4
06/11/2019 Đầu 2 Đuôi 1 ĂN   Đuôi 1
05/11/2019 Đầu 9 Đuôi 0 ĂN   Đầu Đuôi 0
04/11/2019 Đầu 4 Đuôi 3 ĂN   Đầu Đuôi 3
03/11/2019 Đầu 1 Đuôi 0 ĂN   Đầu 1
02/11/2019 Đầu 5 Đuôi 4 ĂN    Đuôi 4
01/11/2019 Đầu 9 Đuôi 0 miss